Bestil på 75 28 21 33

Tagkonstruktion til
Horsens Sejlklub

Sted: Jens Hjernøes Vej 40, 8700 Horsens Byggeår: 2014 Konstruktionstype: Bærende konstruktion, omvendte gitterspær og rammer. Samarbejdspartnere: Dansk Halentreprise A/S - Montering
Schmidt Nielsen, Rådgivende Ingeniør - Projektering (samarbejde med Annebergs Limtræ)

Så spinkel en konstruktion som muligt

Horsens Sejlklub ønskede at opføre et nyt klubhus på Horsens Havn. Det eksisterende klubhus var forældet og i meget dårlig bygningsmæssig stand. Den nye bygning skulle erstatte det eksisterende historiske klubhus, der har ligger på den nuværende adresse siden 1930. Det nye klubhus skulle tage arkitektonisk afsæt i det eksisterende klubhus´ oprindelige grundplan med en 8-kantet bygning.

Ønsket til den nye bygning var, at fjerne den bærende søjle i midten af den gamle bygning og erstatte den med et omvendt gitterspær, som skulle danne kerne i konstruktionen også kaldet rondellen. Fra rondellen til ydervæggen skulle den bærende del bestå af rammer, som går ud og danner den 8 kantede bygning. Kravet til konstruktionen var, at der ikke måtte være synlige beslag og konstruktionen skulle holdes holdt så ”klein” som muligt.


Horsens Sejlklub nye klubhus Horsens Sejlklub nye klubhus
Halv-rammer og spærkonstruktion under montage Halv-rammer og spærkonstruktion under montage
Rondellen med den omvendte spærkonstruktion ved montage Rondellen med den omvendte spærkonstruktion ved montage
Rondellen efter ibrugtagning Rondellen efter ibrugtagning
Den synlige limtræs konstruktion giver et maritimt look Den synlige limtræs konstruktion giver et maritimt look
Horsens Sejlklubs nye klubhus passer flot ind i havnemiljøet Horsens Sejlklubs nye klubhus passer flot ind i havnemiljøet